Acteurs en Trainingen

Trainingsacteurs voor elk gewenst product

 

Re-ACT Acteurs levert voor de meest uiteenlopende trainingen. Of het nu gaat over overval, kaping of (fysieke)weerbaarheids- of andere agressietrainingen, verzuim- service-, en donatiegesprekken, arrestaties of verhoortechnieken. Onze acteurs zijn specialisten in ervarend leren. Zij leveren, in nauw overleg met de trainer, maatwerk waardoor hun spel de intensiteit heeft die bij elke gevraagde situatie past.

 

Onze trainingsacteurs worden door middel van een uitgebreid traject voorbereid op het werk voor elke nieuwe cliënt. Wij steken veel tijd in het coachen en monitoren van onze acteurs, ook “on the job”. We onderscheiden ons door de zorgvuldige aandacht voor elke training.

 

Re-ACT Acteurs richt zich op de vier elementen die de ervaring van de cursist bepalen:

 

De houding van de acteur

Een cursist kan het als “eng” ervaren om ten overstaan van collega’s in een simulatie met een acteur te stappen. Om de drempel zo laag mogelijk te houden, nemen onze acteurs een toegankelijke en benaderbare houding aan. Zo ondersteunt de acteur de leerervaring van de cursist.

 

De geloofwaardigheid van de acteur

Onze acteurs zijn specialisten in het geloofwaardig neerzetten van gedrag, rekening houdend met context en bedrijfscultuur. Om de leeromgeving een zo groot mogelijk realiteitsgehalte te geven, beschikt Re-ACT Acteurs over een gevarieerd bestand van acteurs qua etniciteit, sekse en leeftijd.

 

De reactie van de acteur op de cursist

Werken met acteurs in trainingen heeft vooral effect wanneer de acteur optimaal reageert op uitspraken en handelingen van cursisten. Daarmee laat de acteur zien wat het effect is van wat de cursist doet of zegt. Onze acteurs spelen overtuigend in op het gedrag van de cursist.

 

De gerichte feedback door de acteur

Onze acteurs geven gerichte feedback over hun ervaringen tijdens een simulatie. Ze verwoorden het gevoel van de persoon die tegenover de cursist stond. De cursist leert daarmee inzien wat het effect was van zijn of haar verbaal en non-verbaal gedrag. De feedback van de acteur sluit aan bij het leer- en begripsniveau van de cursist.